Wiadomości

Zakończyły się egzaminy dyplomowe. Po latach ciężkiej pracy dyplom muzyka-instrumentalisty otrzymają:

  1. Julia Makowska z klasy fletu p. Barbary Horyd,
  2. Michał Dąbrowski z klasy fortepianu p. Ireny Hubiak,
  3. Marcel Lipiński z klasy skrzypiec p. Miłosza Wielińskiego,
  4. Kacper Siewruk z klasy puzonu p. Mateusza Wesołowskiego.

Serdecznie gratulujemy.