Wiadomości

W związku z Międzynarodowym Dniem Muzyki w szkolnej auli odbył się koncert, w którym wystąpili uczniowie z I i II st. Usłyszeliśmy m.in. utwory Bacha, Vivaldiego, Wieniawskiego, Griega, Twardowskiego.