“Dzień z Gitarą”

Informacje ogólne

Informacje wkrótce

Foto

Warunki konkursu

Wyniki konkursu

dzg1dzg2

  1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w auli Szkoły Muzycznej I i II st. w Gorzowie Wlkp., ul. Chrobrego 3.
  2. Konkurs jest jednoetapowy.
  3. Kolejność wykonywania utworów jest dowolna.
  4. Uczestnicy występują w porządku alfabetycznym.
  5. Uczestnicy oceniani będą w skali punktowej 0-25.

Wpisowe w wysokości 40 zł należy wpłacić na konto:
GBS/o. Gorzów 97 8363 0004 0000 3069 2000 0004

Kartę zgłoszenia, według załączonego wzoru, wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego prosimy przesłać na adres:

Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Chrobrego 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

w terminie do ………………………r.

Wszystkie wydatki związane z udziałem w Konkursie ponosi uczestnik lub instytucja delegująca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ………………………

Dokumenty