VII Lubuski Konkurs Skrzypcowy 28 lutego 2022 – edycja online

Regulamin i karta zgłoszenia

 1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp.
 2. Konkurs organizowany jest dla uczniów klasy skrzypiec Szkół Muzycznych I i II stopnia z regionu lubuskiego i zachodniopomorskiego.
 3. Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem nagranego filmu na platformie YouTube.
 4. Uczestnicy podzieleni będą na 4 grupy wiekowe:
  Grupa I – klasy I i II c.6 oraz I c.4
  Grupa II – klasy III i IV c.6 oraz II i III c.4
  Grupa III – klasy V i VI c.6 oraz IV c.4
  Grupa IV – klasy VII i VIII OSM oraz I i II PSM II st.
 5. Uczestników obowiązuje następujący program:
  – grupa I – etiuda oraz utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu
  – grupy II, III i IV – etiuda oraz I lub III część koncertu skrzypcowego z towarzyszeniem fortepianu.
 6. Program musi być wykonany z pamięci.
 7. Laureaci pierwszych nagród, poprzednich edycji Konkursu, nie mogą brać udziału w tej samej
  grupie wiekowej.
 8. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 pkt.
 9. Jury konkursu powołuje organizator. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 10. Wpisowe w wysokości 100,00 zł od uczestnika należy wpłacać na konto
  GBS O/Gorzów Wlkp. 75 8363 0004 0009 9873 3000 0001
  z dopiskiem „VII Lubuski Konkurs Skrzypcowy”.
  W razie rezygnacji uczestnika, wpisowe nie podlega zwrotowi.
 11. Ilość uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 12. Zgłoszenia uczestników, wypełnione wyłącznie komputerowo, prosimy przesyłać na adres elektroniczny Lubuskiego Konkursu Skrzypcowego lks@smgorzow.pl
 13. Nie będą przyjmowane zgłoszenia bez kompletu dokumentów, tzn.
  – karty zgłoszenia (podpisanej i opieczętowanej),
  – podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – podpisanej zgody na wykorzystanie wizerunku
  – kopii dowodu wpłaty wpisowego
  – linku do nagrania
 14. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21.02.2022 r.
 15. Specyfikacja nagrań:
  – na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego, w szczególności aparat gry wraz z całym instrumentem
  – wymagany program trzeba wykonać podczas jednego nagrania, w jednym ujęciu, bez montażu (nie składać z kilku ujęć)
  – zabrania się dodawania efektów wizualnych i brzmieniowych
  – film powinien być nagrany w poziomie
  – w tytule filmu należy umieścić: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA, SZKOŁA (np. Jan Nowak, kl. V c.6, PSM I st. w…)
 16. Lista Laureatów oraz nagrania zwycięzców, zostaną opublikowane, 28.02.2021r., na stronie internetowej szkoły oraz na profilu facebookowym Konkursu.
  Dyplomy uczestnictwa, wyróżnienia i dyplomy Laureatów wraz z nagrodami zostaną przesłane na adres szkoły, która zgłasza danego ucznia.
 17. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystywania ich w celach organizacyjnych.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
 19. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu +48 95 722 75 37.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Wyniki Konkursu

Lista laureatów do pobrania

VII Lubuski Konkurs Skrzypcowy, lista laureatów

Prezentacje konkursowe laureatów I miejsc

VII LKS koncert laureatów I miejsc

Lista laureatów