Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. J.S. Bacha 18-22 listopada 2019

Informacje ogólne

Uwaga, zmiana terminu!

Z radością informujemy, że w bieżącym roku planowana jest reaktywacja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. J.S. Bacha.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i programem konkursu.

Zapraszamy do udziału! 18-22 listopada 2019

Foto

bach_konkurs

Do pobrania:

UWAGA!

Z przyczyn niezależnych od organizatorów nastapiło przesunięcie terminu Konkursu.

Właściwy termin to:

18-22 listopada 2019 r.

Za zmianę przepraszamy.

Program konkursu

PROGRAM
XXII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO IM. J.S. BACHA
Gorzów Wlkp. 18-22 listopada 2019

 

Grupa I (do 12 lat) – czas trwania całego programu do 10 minut

 • S. Bach – Małe preludium lub Inwencja 2-głosowa
 • S. Bach – Taniec
 • Utwór dowolny (czas trwania 3 minuty)
 • Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim.Grupa II (13 – 15 lat)

I etap – czas trwania całego programu do 15 minut

 • S. Bach – Inwencja 3-głosowa albo Preludium i Fuga z DWK
 • S. Bach – Gigue
 • Scarlatti – dowolna sonata
 • Utwór dowolny (czas trwania 3 – 5 minut)

II etap

 • S. Bach – cz. I lub II i III Koncertu fortepianowego f – moll (BWV 1056) lub A – dur (BWV 1055) lub d – moll (BWV 1052).

Grupa III (16 – 19 lat)

 

I etap

 • S. Bach – Preludium i Fuga z DWK lub dowolna forma cykliczna (Suita angielska, francuska lub Partita)
 • Scarlatti – dowolna sonata
 • Chopin, I. J. Paderewski, K. Szymanowski – utwór do wyboru (czas trwania do 5 minut)

II etap

 • S. Bach – Koncert fortepianowy f – moll (BWV 1056) lub A – dur (BWV 1055) lub d – moll (BWV 1052).

Do pobrania

Program (1)

Dokumenty

Regulamin XXII Konkursu Pianistycznego im. J. S. Bacha

18-22 listopada 2019 Gorzów Wlkp.


I

 

 1. XXII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. J.S. Bacha odbędzie się w Filharmonii Gorzowskiej w planowanym terminie 18-22 listopada 2019 r.
 2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Współorganizatorami są Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp. i Filharmonia Gorzowska.
 3. Przesłuchania kandydatów będą przebiegać w kolejności alfabetycznej od litery wylosowanej przed Konkursem.
 4. Istnieje możliwość występu młodszego ucznia w wyższej grupie, z tym, że nie może on uczestniczyć w swojej grupie.
 5. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia z Polski i zagranicy urodzeni po 1 stycznia 2001 r., którzy w odpowiednich kategoriach wiekowych przygotują wyznaczony program.
 6. Program wykonywany powinien być z pamięci, bez powtórek.
 7. Nie dopuszcza się możliwości uczestniczenia ucznia jurora.
 8. Koszty uczestnictwa w Konkursie pokrywają uczestnicy lub szkoły delegujące.
 9. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września 2019 r. na adres :

         Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. T. Szeligowskiego

 1. Chrobrego 3

         66- 400 Gorzów Wlkp.

         tel. (+) 95  722- 75- 37
e-mail: smgorzow@op.pl

 1. Wraz ze zgłoszeniem na karcie uczestnictwa każdy uczestnik spoza Polski zobowiązany jest do wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł. na konto szkoły:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
75 8363 0004 0009 9873 3000 0001

z dopiskiem „Konkurs Bachowski”

Dowód wpłaty należy przesłać wraz ze zgłoszeniem. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

II

 

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
 2. grupa I – do 12 lat,
 3. grupa II – 13-15 lat
 4. grupa III – 16-19 lat

 

 1. Program grup II, III przebiega w dwóch etapach.

Organizator nie zapewnia akompaniatora do wykonań koncertów fortepianowych w II etapie grupy II.

II etap grupy III przewidziany jest z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Gorzowskiej.

 1. Koncert Laureatów odbędzie się w Sali Koncertowej Filharmonii Gorzowskiej
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany m.in. programu oraz czasu i miejsca Konkursu.

 

III

 

 1. Przewodniczącego i członków jury Konkursu powołuje Dyrektor CEA.
 2. Prezentacje uczestników ocenione będą według skali 25 pkt.
 3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody, o ich przyznaniu decyduje Jury.
 4. Jury może przyznać Grand Prix indywidualności Konkursu, przy uzyskanych 25 punktach.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne i niezaskarżalne.

Regulamin 2019

Regulamin-2019

RODO-konkurs

Karta zgłoszenia

Karta-zgłoszenia-1

Karta zgłoszenia – n

Ta strona korzysta z plików cookie.