Konkurs Pianistyczny „Muzyka polska i nie tylko…”

Informacje ogólne

Foto

konkurs_muzyki_polskiej

Do pobrania:

P R O G R A M   K O N K U R S U 2018

KATEGORIA I i II:

Dwa utwory o kontrastowym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.

KATEGORIA III i IV:

  1. Utwór polifoniczny barokowy.
  2. Dwa utwory o kontrastowym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.

Poszczególne elementy programu winny być tak dobrane, by ukazywać pełne spektrum umiejętności uczestnika.

Dokumenty