Wiadomości

Zapraszamy na spotkanie, na którym będzie przedstawiony projekt Statutu zakładanego Stowarzyszenia.
Chcemy działać dla dobra naszych uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Zapraszamy!