Wiadomości

Międzynarodowy Dzień Muzyki został uhonorowany specjalnie przygotowanym koncertem. Wzięli w nim udział uczniowie z I i II st wraz z nauczycielami. Na zakończenie w krótkim recitalu wystąpiła p. Beata Gramza z towarzyszeniem pianistki p. Marty Ożelskiej-Kurzawy.

2.8.9.