Bardzo udany był dzisiejszy wyjazd uczniów młodszych klas I st. do Teatru Wielkiego w Poznaniu. Oprócz ciekawego muzycznie spektaklu “Kto się boi wysokiego ‘c’?” dzieci miały możliwość zobaczenia, jak i gdzie przygotowuje się przedstawienia. Zwiedzanie rożnych zakamarków Teatru, zwykle ukrytych przed oczami widzów, wzbudziły ogromną ciekawość i wypieki na twarzy.

Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie finansowe wyjazdu.