Witamy
w Szkole Muzycznej I i II stopnia

im. Tadeusza Szeligowskiego
Nabór do szkoły
na rok szkolny 2019 / 2020

PILNE INFORMACJE

Godziny otwarcia szkoły

W dniach 28-31.12. szkoła będzie otwarta do godziny 14.

W dniu 5 listopada opublikowano rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., przedłużające okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 29 listopada 2020 r.

Uwaga, w związku z wejściem od najbliższej soboty nowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, wszystkie próby w Filharmonii Gorzowskiej (także dzisiejsza) do koncertu “Od morza do Tatr” oraz samo wydarzenie są odwołane.
Chóry i orkiestry pracują zdalnie. Prosimy o stały kontakt z nauczycielami.

Szanowni Państwo, w przypadku zachorowania lub przejścia któregoś z naszych uczniów na kwarantannę, prosimy o niezwłoczne informowanie o tym sekretariatu szkoły (tel. 95 722 75 37) lub mailowo (smgorzow@op.pl). Jest to niezwykle ważne do organizacji pracy szkoły. Ponadto dane (wyłącznie liczbowe – bez personalnych) zobowiązani jesteśmy przekazywać do celów statystycznych.

Dziennik elektroniczny

Prosimy o odbieranie indywidualnych haseł i loginów umożliwiających dostęp do dziennika elektronicznego MOBIREG.

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

WIADOMOŚCI SZKOLNE

17
Sty
Regulamin organizacji zajęć od 18.01.2021

Zarządzeniem nr 02/2021 Dyrektora Szkoły Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego zostaje wprowadzony Regulamin organizacji zajęć obowiązujący od 18.01.2021 r.

17
Sty
Stypendyści Marszałka

W uznaniu osiągnięć, troje naszych uczniów – Lena Juszkiewicz z kl. p. Grzegorza Rychlika, Nikodem Zalewski z kl. p. Mariny Rusak i Tymoteusz Zalewski z kl. p. Mariny Rusak otrzymali Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego. Gratulujemy uczniom, pedagogom i rodzicom.

22
Gru
W Moskwie brąz!

Nikodem Zalewski z klasy p. Mariny Rusak zdobył III miejsce w Międzynarodowym Konkursie online dla młodych muzyków w Moskwie. Występy oceniało jury złożone z profesorów moskiewskiego konserwatorium. Nikodem wystąpił w grupie wiekowej 14-17 lat. Gratulacje! x

21
Gru
Konkurs kolęd oceniony

Zamieszczamy wyniki I SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH. Organizatorzy pragną podziękować wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w realizację nagrań. W konkursie wzięło udział 50 wykonawców, w tym 18 solistów i 10 zespołów. Rada Rodziców, która doceniła pasję i wielkie zaangażowanie w realizację nagrań postanowiła nagrodzić WSZYSTKICH UCZNIÓW! Każdy wykonawca otrzyma bon podarunkowy do Empiku […]

Konkurs pianistyczny “Muzyka polska i nie tylko”

do wydarzenia zostało …

WYDARZENIA CYKLICZNE

NASZA SZKOŁA W LICZBACH - 2018/19

zorganizowanych koncertów
laureatów konkursów
kończących szkołę
publiczności