Witamy
w Szkole Muzycznej I i II stopnia

im. Tadeusza Szeligowskiego
Nabór do szkoły
na rok szkolny 2019 / 2020

PILNE INFORMACJE

W dniu 5 listopada opublikowano rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., przedłużające okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 29 listopada 2020 r.

Uwaga, w związku z wejściem od najbliższej soboty nowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, wszystkie próby w Filharmonii Gorzowskiej (także dzisiejsza) do koncertu “Od morza do Tatr” oraz samo wydarzenie są odwołane.
Chóry i orkiestry pracują zdalnie. Prosimy o stały kontakt z nauczycielami.

Szanowni Państwo, w przypadku zachorowania lub przejścia któregoś z naszych uczniów na kwarantannę, prosimy o niezwłoczne informowanie o tym sekretariatu szkoły (tel. 95 722 75 37) lub mailowo (smgorzow@op.pl). Jest to niezwykle ważne do organizacji pracy szkoły. Ponadto dane (wyłącznie liczbowe – bez personalnych) zobowiązani jesteśmy przekazywać do celów statystycznych.

Dziennik elektroniczny

Prosimy o odbieranie indywidualnych haseł i loginów umożliwiających dostęp do dziennika elektronicznego MOBIREG.

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

WIADOMOŚCI SZKOLNE

25
Paź
Plan zajęć ogólnomuzycznych online

Zgodnie z wytycznymi zajęcia online z wykorzystaniem ekranów będą trwać do 2/3 normalnej jednostki lekcyjnej. Pozostały czas przeznaczony jest na samodzielną pracę ucznia zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, z wykorzystaniem otrzymanych materiałów. https://smgorzow.pl/wp-content/uploads/2020/10/p1a-scaled.jpg https://smgorzow.pl/wp-content/uploads/2020/10/p2a-scaled.jpg https://smgorzow.pl/wp-content/uploads/2020/10/p3a-scaled.jpg

25
Paź
Funkcjonowanie szkoły od 26.10.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami działania szkoły od poniedziałku 26.10. https://smgorzow.pl/wp-content/uploads/2020/10/k1-scaled.jpg https://smgorzow.pl/wp-content/uploads/2020/10/k2-scaled.jpg

20
Paź
Dziennik elektroniczny

Szanowni Rodzice i Uczniowie. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny MobiReg. W związku z sytuacją epidemiczną PROSIMY O PILNE odbieranie loginów i haseł w sekretariacie. Korzystanie z dziennika ułatwi stałą komunikację z nauczycielami.

20
Paź
Plan zajęć na 21.10.

Zajęcia na środy i piątki. https://smgorzow.pl/wp-content/uploads/2020/10/sroda1.jpg https://smgorzow.pl/wp-content/uploads/2020/10/sroda2.jpg

Konkurs pianistyczny “Muzyka polska i nie tylko”

do wydarzenia zostało …

WYDARZENIA CYKLICZNE

NASZA SZKOŁA W LICZBACH - 2018/19

zorganizowanych koncertów
laureatów konkursów
kończących szkołę
publiczności