PILNE INFORMACJE

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

W zakładce ‚Dla kandydatów’ dostępne są już listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przesłuchanych w dniach 16 i 18 czerwca.
Zakwalifikowanie nie oznacza przyjęcia do szkoły – jest to informacja o pozytywnym wyniku przesłuchania lub egzaminu.
Lista przyjętych ogłoszona będzie do końca lipca.

Terminy przesłuchań i egzaminów wstępnych

Ze względu na stan epidemiczny każdy kandydat zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową o dokładnej godzinie przesłuchania.egzaminu wstępnego,
Więcej informacji w zakładce ‚Dla kandydatów’

Przedłużenie zamknięcia szkół

Zgodnie z informacją, jaką przekazał (01.06.) Minister Edukacji Narodowej uczniowie nie wrócą do szkół w tym roku szkolnym.
Nauczanie zdalne będzie kontynuowane

ZMIANA TERMINU KONKURSU PIANISTYCZNEGO „Muzyka polska i nie tylko”

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że planowany na 21-22.04.2020 Konkurs Pianistyczny „Muzyka polska i nie tylko” odbędzie się w innym, możliwie najszybszym terminie.
O sytuacji będziemy informować pocztą elektroniczną i na stronie szkoły.
Dyrekcja i Organizatorzy Konkursu.

Informacja dla uczniów

Drodzy Uczniowie. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. od 25 marca (środa) rozpoczynamy zajęcia w trybie kształcenia na odległość. Proszę o bezpośrednie lub za pośrednictwem sekretariatu kontaktowanie się z nauczycielami w celu ustalenia planu i formy zajęć zdalnych.
Dyrektor Szkoły, Anetta Rajewska

Informacja dla rodziców i opiekunów

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp. również proces kształcenia zdalnego. Większość zajęć już się odbywa, za pomocą rozmaitych, dostępnych form kontaktu. Jako placówka państwowa, staramy się realizować podstawy programowe tak, by Państwa pociechy zdobyły potrzebną wiedzę
i umiejętności, bez względu na odległość. Dyrekcja Szkoły prosi więc o wsparcie oraz umożliwienie dzieciom kontaktu z nauczycielami drogą elektroniczną, zarówno poprzez przekazywanie wiadomości z Państwa skrzynki odbiorczej, jak i mobilizowanie ich do regularnego kontaktu z odpowiednimi pedagogami wg wskazówek podawanych na bieżąco (pytania, konsultacje itp.)
Szczególnie naszą uwagę kierujemy w stronę telefonów komórkowych, laptopów, komputerów, a także – za ich pośrednictwem – komunikatorów internetowych (np. Messenger, WhatsApp) i platform on-line, z których bezpieczne korzystanie ułatwi nam wszystkim kontynuację i tak już utrudnionego procesu edukacji.
Łącząc muzyczne pozdrowienia, życzymy Państwu spokoju, tak potrzebnego w tym czasie.

Dyrekcja Szkoły

Wszystkie zajęcia odwołane

Szanowni Państwo, decyzją rządu szkoła będzie zamknięta do Świąt Wielkanocnych.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem od 25.03. podjęta zostanie realizacja podstawy programowej w ramach zdalnego nauczania. Dalsze informacje wkrótce.

Odwołane imprezy

ZARZĄDZENIE nr 6/2020
Dyrektora Szkoły Muzycznej I i II st.
im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie odwołania zaplanowanych wydarzeń artystycznych w związku koronawirusem SARS-CoV-2

Zgodnie z zaleceniem Centrum Edukacji Artystycznej o zaniechanie organizacji wszelkich szkolnych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych do czasu ustania sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zawieszam planowane koncerty i inne zbiorowe imprezy szkolne do odwołania.

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

WIADOMOŚCI SZKOLNE

24
Cze
Zakończenie roku szkolnego

Zbliża się zakończenie roku szkolnego. Uczniowie mogą odebrać świadectwa w piątek 26.06. u swoich nauczycieli według podanego porządku lub w dowolnym dniu w czasie wakacji. W budynkach szkolnych obowiązują maseczki ochronne Przy sprzyjającej pogodzie w ogrodzie zostaną rozstawione ławki i krzesła dla nauczyciela i ucznia.  W innym przypadku świadectwa będą rozdawane w salach. Bez względu […]

22
Maj
Procedury bezpieczeństwa od 25 maja 2020

Od 25 maja dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyłącznie) dla dyplomantów, w zakresie przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym w części praktycznej, udostępnienia sal dydaktycznych uczniom w celu ćwiczeń mających na celu przygotowanie się do egzaminów dyplomowych, do SM II st. lub chcących podjąć naukę na uczelniach artystycznych oraz organizowanie konsultacji dla dyplomantów z historii muzyki.Od […]

25
Mar
Zarządzenie w sprawie kształcenia na odległość.

Szczegółowy Regulamin nauczania zdalnego do pobrania w zakładce ‚O szkole’

09
Mar
Wspaniały wynik na przesłuchaniach CEA

3 x 25 punktów uzyskał saksofonista Adam Matykiewicz z klasy p. Andrzeja Jóźwiaka na przesłuchaniach CEA w Międzyrzeczu. Celująco, Adaś! Gratulujemy!

Konkurs pianistyczny „Muzyka polska i nie tylko”

do wydarzenia zostało …

WYDARZENIA CYKLICZNE

NASZA SZKOŁA W LICZBACH - 2018/19

zorganizowanych koncertów
laureatów konkursów
kończących szkołę
publiczności