Dwa razy w roku wyróżniający się uczniowie z klas fortepianu popisują się swoimi umiejętnościami. Spotkania, połączone niekiedy z warsztatami, pozwalają na wymianę doświadczeń między młodymi pianistami i ich pedagogami. Często uczestniczą w nich nauczyciele z innych zaprzyjaźnionych szkół muzycznych.

NEXT GEN LEARNING

  • Collaborative with teachers and peers, unlimited by proximity
  • Agile and supportive when I need extra help
  • Challenging but achievable, with opportunities to become expert in an area of interest
  • Available to me as much as it is to every other student