Lubuski Konkurs Skrzypcowy I st.

Informacje ogólne

Wyniki II Lubuskiego Konkursu Skrzypcowego

12Zaktualizowany harmonogram przesłuchań do pobrania:
II LKS Harmonogram.Aktualizacja.2

Regulamin i Karta zgłoszenia na II Lubuski Konkurs Skrzypcowy.

Wersja WORD:

II LUBUSKI KONKURS SKRZYPCOWY Reg.

II LUBUSKI KONKURS SKRZYPCOWY

Wersja PDF:

II LUBUSKI KONKURS SKRZYPCOWY Reg.

II LUBUSKI KONKURS SKRZYPCOWY

II LUBUSKI KONKURS SKRZYPCOWY

REGULAMIN

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp.2. Konkurs organizowany jest dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia.3. Konkurs odbędzie się 03.04.2017 roku w Sali Kameralnej Filharmonii Gorzowskiejul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
  2. Uczestnicy występować będą w 3 grupach wiekowych:

Grupa I –    klasy I i II c6 oraz I c4

Grupa II –   klasy III i IV c6 oraz II i III c4
Grupa III –  klasy V i VI c6 oraz IV c4

5. Uczestników obowiązuje następujący program:

Grupa I – dowolna etiuda oraz miniatura z fortepianem.
Grupa II i III – dowolna etiuda oraz I lub III część dowolnego koncertu skrzypcowego.

5. Program musi być wykonany z pamięci.

 

  1. Uczestnicy będą oceniani przez jury wybrane przez organizatorów.7. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

 

  1. Wpisowe w wysokości 80,00 zł od uczestnika należy wpłacać na konto


GBS O/Gorzów Wlkp.
75 8363 0004 0009 9873 3000 0001
z dopiskiem „II Lubuski Konkurs Skrzypcowy”. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Ilość uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  1. Termin zgłoszenia, wraz z dowodem wpłaty wpisowego, upływa dnia 10.03.2017r.10. Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą na adres szkoły;Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego ul. Chrobrego 3,66-400 Gorzów Wlkp. lub na adres elektroniczny smgorzow@op.plKierownik Sekcji
    Instrumentów Smyczkowych i Gitary
    mgr Hanna Szurkało

Foto

konkurs_smyczkowy

II LUBUSKI KONKURS SKRZYPCOWY

Karta zgłoszenia

(Prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Pełne nazwy bez skrótów)

Nazwisko i imię uczestnika ………………………………………………………………………………………….

Klasa / grupa ………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………………………………………..

Nauczyciel ………………………………………………………………………………………………………………………

Akompaniator   ……………………………………………………………………………………………………………….

PROGRAM

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane powinny być potwierdzone przez dyrektora szkoły.

Facebook