Lubuski Konkurs Skrzypcowy I st.

Informacje ogólne

III LUBUSKI KONKURS SKRZYPCOWY

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I i II stopniaim. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp.2. Konkurs organizowany jest dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia.3. Konkurs odbędzie się 27.03.2018 roku w Sali Kameralnej Filharmonii Gorzowskiej.

  ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

 2. Uczestnicy występować będą w 3 grupach wiekowych:

Grupa I –    klasy I i II c6 oraz I c4

Grupa II –   klasy III i IV c6 oraz II i III c4
Grupa III –  klasy V i VI c6 oraz IV c4

5. Uczestników obowiązuje następujący program:

Grupa I, II i III – dowolna etiuda oraz I lub III część dowolnego koncertu skrzypcowego.

6. W danej grupie wiekowej mogą wystąpić maksymalnie 4 osoby z jednej szkoły

 

(nie dotyczy organizatorów).

7. Program musi być wykonany z pamięci.

 

 1. Uczestnicy będą oceniani przez jury wybrane przez organizatorów.9. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

 

 1. Wpisowe w wysokości 80,00 zł od uczestnika należy wpłacać na konto


GBS O/Gorzów Wlkp. 75 8363 0004 0009 9873 3000 0001

 

z dopiskiem „III Lubuski Konkurs Skrzypcowy”. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Ilość uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 1. Termin zgłoszenia, wraz z dowodem wpłaty wpisowego, upływa dnia 05.02.2018r.12. Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą na adres szkoły;Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego ul. Chrobrego 3,66-400 Gorzów Wlkp. lub na adres elektroniczny smgorzow@op.pl

  Kierownik Sekcji
  Instrumentów Smyczkowych i Gitary
  mgr Hanna Szurkało

Foto

konkurs_smyczkowy

III LUBUSKI KONKURS SKRZYPCOWY

Karta zgłoszenia

(Prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Pełne nazwy bez skrótów)

Nazwisko i imię uczestnika ………………………………………………………………………………………….
Klasa …………………………………. grupa …………………………………………………………………………

Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………………………………………..

Nauczyciel ………………………………………………………………………………………………………………………

Akompaniator   ……………………………………………………………………………………………………………….

PROGRAM

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane powinny być potwierdzone przez dyrektora szkoły.

Facebook